Alles over Druiven

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanvaarding van de Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, overeenkomst, offerte tussen de klant en www.snoeiendruiven.nl, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Een eventuele afwijking van de huidige algemene voorwaarden zal alleen geldig zijn, indien deze uitdrukkelijk van tevoren, schriftelijk, tussen de klant en www.snoeiendruiven.nl is overeengekomen. www.snoeiendruiven.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en inhoud te wijzigen. Indien gewenst, kan een exemplaar van deze Algemene voorwaarden aan de klant worden toegezonden.

Artikel 2. Prijzen / Betalingen
Alle prijzen die vernoemd worden op www.snoeiendruiven.nl, zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW. Www.snoeiendruiven.nl heeft te allen tijde het recht, prijzen te wijzigen nl eventuele fouten, vermeld op de website, aan te passen / te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, zal de klant per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant heeft hierop het recht om binnen 3 opeenvolgende dagen diens bestelling te annuleren. Www.snoeiendruiven.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar prijzen, op de website, ofwel in de algemene voorwaarden. Betaling kan geschieden middels betaaldienst Paypro. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Orderbevestiging
De door www.snoeiendruiven.nl op te factuur wordt voorzien van de datum waarop de order is geplaatst, zodat bestelling naar datum bepaalbaar is. Www.snoeiendruiven.nl behoudt het recht voor om een gedane betaling niet te accepteren niet uit te leveren en het bedrag te retourneren. De reden hiervan zal door www.snoeiendruiven.nl te allen tijde worden gecommuniceerd naar de klant (vb. problemen met het product, de levering. Echter ook andere problemen kunnen reden tot afwijzing van een orde zijn.
Www.snoeiendruiven.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door een bestelling te plaatsen via www.snoeiendruiven.nl accepteerd de klant tevens de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Leveringen
www.snoeiendruiven.nl zal na het plaatsen van de order het product z.s.m. versturen.

www.snoeiendruiven.nl kan te allen tijde een order of bestelling ontbinden mochten er leveringsproblemen ontstaan.

Artikel 4b. Retour en annulering
Indien de klant een bestelling wil terugsturen, dient deze daarover eerst contact op te nemen met www.snoeiendruiven.nl. De betreffende bestelling kan uitsluitend. Annulering van een bestelling dient binnen 30 dagen na bestelling, via het contactformulier aangevraagd worden, met redenen vermeld.
Bij annulering van de aankoop door de klant zal het eventueel reeds overgemaakte geld teruggestort worden minus verzend- en administratiekosten als het pakket reeds verzonden is.

Artikel 5. Ontvangst
Een klant dient na betaling te controleren of het bestelde e-book is aangekomen. Mocht dit na twee dagen niet ontvangen zijn in de mail, dient de klant contact op te nemen met www.snoeiendruiven.nl middels het contactformulier.

Artikel 6. Garantie
De producten van www.snoeiendruiven.nl worden met zorg samengesteld en verzonden. Mochten er toch onvoorziene gebreken ontstaan ten tijde van verzending, dient de klant www.snoeiendruiven.nl hiervan, binnen 48uur, op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Druiven Geheimen
Bezoekers kunnen zich gratis en geheel vrijblijvend inschrijven bij ‘Druiven Geheimen’. Als websitebezoekers van www.snoeiendruiven.nl zich inschrijven op de ‘Druiven geheimen’ nieuwsbrief gaan ze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. De bezoeker ontvangt hierdoor waarde volle informatie omtrent druiven. Tevens ontvangt de klant regelmatig e-mails m.b.t. druiven verzorgen. Ook krijgt de ingeschrevene aanbiedingen toe gemaild van ‘Druiven – Het complete Handboek’.

Artikel 8. Product www.snoeiendruiven.nl
Het product dat wij verkopen is een druiven handboek: Druiven – Het Complete Handboek. Het betreft hier geen fysiek boek, maar een e-book. Dit staat dan ook vermeld op de salespage, disclaimer, algemene voorwaarden en op de betaalpagina.

Artikel 9. Copyrights
www.snoeiendruiven.nl behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet, met uitzondering van informatie en foto’s van derden die mogelijk geplaatst zijn op de website. Het ontwerp van de webshop blijft eigendom van www.snoeiendruiven.nl. Mocht iets van bovengenoemde gebruikt worden door de klant of bezoeker, dan zal deze niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.snoeiendruiven.nl, vermenigvuldigen, openbaar maken aan derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen www.snoeiendruiven.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Update content
www.snoeiendruiven.nl probeert haar website en producten wekelijks te updaten. Het kan echter gebeuren dat informatie niet compleet, onvolledig of niet kloppend is. Ook is de geleverde informatie op de website of in het e-book niet op elke situatie van toepassing. Er kunnen dan ook geen rechten aan de verstrekte informatie ontleent worden.

Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle bezoekers van de website. Tevens op alle inschrijving op nieuwsbrieven en bestellingen die gedaan worden via www.snoeiendruiven.nl.